Nyhetsrum

Senaste nytt från Flex, varvat med inspiration, artiklar och kundintervjuer.

Flex informerar

Billigare att anställa unga, nyanlända och sjukskrivna

4 februari, 2020Från den 1 juli i år kommer det, om förslaget klubbas igenom, att vara mindre kostsamt att anställa personer som inte är etablerade på arbetsmarknaden. 

Detta innebär ingångsavdraget:

 • Omkring två tredjedelar av de totala arbetsgivaravgifterna tas bort.
 • Den nedsatta avgiften kommer att gälla löner på upp till 23 500 kronor per månad.
 • För att ha rätt till avdraget ska personens inkomster inte ha överstigit 100 000 kronor de senaste fem åren.

Syftet med förslaget är att göra det mer attraktivt att anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, som exempelvis unga personer utan högre utbildning, nyanlända och långtidssjukskrivna, och därigenom få fler i arbete.

Förslaget, som grundas i en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centern och Liberalerna, är nu skickat på remiss och planen är att det ska träda i kraft den 1 juli 2020.

 

…och personer inom forskning och utveckling

Bedriver ditt företag forskning och utveckling? Grattis i så fall. Från och med april i år sänks nämligen arbetsgivaravgiften för företag som har anställda inom detta område.

Det finns redan i dag en skatterabatt för dessa sektorer, men i och med de nya reglerna sänks kostnaderna ytterligare.

Detta gäller från och med våren 2020:

 • Företag kommer kunna göra avdrag på högst 450 000 kronor per månad för hela sin forskande personal, jämfört med 230 000  kronor idag.
 • Den allmänna löneavgiften sänks med tio procentenheter.
 • Samtliga branscher där det finns ett kommersiellt syfte med forskningen eller utvecklingen, påverkas av de nya reglerna.

Den här skatterabatten ses som en strategi för att underlätta att bedriva forskning i Sverige och är en viktig del i att öka de svenska företagens konkurrenskraft.

Som en annan del i denna strategi införs också nya, mer generösa regler kring uppehållstillstånd för utländska forskare och studenter. De som har avslutat sin forskning eller sina högskolestudier i Sverige får nämligen rätt att stanna kvar ett år för att söka arbete eller bedriva näringsverksamhet här.

 

Värt att veta om arbetsgivaravgiften

31,42 procent räknat på den anställdes bruttolön. Så mycket betalar arbetsgivaren i normalfallet för varje anställd till staten.

Arbetsgivaravgiften infördes 1960 och låg i början bara på några få procent. Med åren har avgiften successivt höjts. 1991 var skattesatsen uppe i nästan 40 procent, men under de följande två åren sänktes avgiften och sedan dess har den legat på en relativt stabil nivå, även om flera omfördelningar inom totalbeloppet gjorts. Av arbetsmarknadspolitiska skäl har det periodvis också gjorts lättnader för vissa kategorier av anställda.

För en företagare är arbetsgivaravgiften av stor vikt, eftersom den tillsammans med lönen och de sociala avgifterna avgör hur mycket det kostar att anställa en person. Över en fjärdedel av den offentliga sektorns skatteintäkter genereras av arbetsgivaravgifter, så betydelsen är stor för statsfinanserna.

Källor:
Regeringen.se
Ekonomifakta

KONTAKT
Stäng rutan

Denna sida använder cookies.

Vi använder cookies för att hantera din inloggning till Kundzonen.

Cookies används även för att föra användarstatistik över sidan genom bl.a Google analytics.

Information om vilka cookies vi använder

Detta godkännande går att återkalla när som helst.

Funktionella cookies

 • Dessa cookies lagrar ingen personlig information.
 • _icl_current_language

  Håller reda på vilket språk sidan använder.

 • resolution

  Sparar din skärmupplösning. Detta gör det möjligt för oss at leverera anpassade bilder till olika enheter.

 • gdpr_cookies_message

  Denna cookie är angiven om du har godkänt cookies.

Google analytics

 • Ej godkänd
  Klicka på godkänn längst ned i rutan för att tillåta oss att använda Google analytics.
 • Google analytics använder cookies för att samla användarstatistik.

Google adwords

 • Ej godkänd
  Klicka på godkänn längst ned i rutan för att tillåta oss att lagra Googles cookies.

apsislead.com

 • Ej godkänd
  Klicka på godkänn längst ned i rutan för att tillåta oss att använda apsisleads cookies.
 • Apsis Leads använder cookies för identifiera besökare mellan besök ex. för att se vilka som är återkommande besökare.
Cookies / Kakor